Klauzula informacyjna – formularz rezerwacji, formularz kontaktowy (strona www)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ivansky Group Sp . z o.o. z siedzibą w 40-102 Katowice, ul. Akacjowa 10
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
  2. ontaktowym, informowania o produktach i usługach Scandinavia Resort (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
  3. zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), w tym zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
  2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych i ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  3. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania:
  1. W zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu w hotelu (nie doszło do finalizacji umowy o usługi hotelarskiej) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu.
  2. W zakresie wewnętrznych celów administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do momentu cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Można skorzystać z powyższych uprawnień kierując stosowne pismo na adres siedziby administratora danych osobowych lub adres email recepcja@scandinaviaresort.pl. Ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania w celach informowania o produktach i usługach Scandinavia Resort Pani/Pana danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
 7. Podanie ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o usługi hotelarskie.

Ta strona korzysta z cookies

Korzystamy z plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.